Forsåker VC & BVC valde Webdoc – vill ha ett effektivt, användarvänligt journalsystem

Primärvård

"Webdoc var ett givet val, det enklaste valet vi gjorde när vi startade upp."

Marcel Aponno

Specialistläkare, Forsåker VC och BVC.

Bakgrund

Forsåker Vårdcentral & BVC startade upp under hösten 2022, som en del av vårdval VGR. Verksamheten har i grund och botten en traditionell VC-profil men följer också en digifysisk arbetsmodell och har dessutom vissa fokusområden, som exempelvis övervikts-, äldre-, och diabetesmottagning.

Kontinuitet och trygghet genom god tillgänglighet är centrala ingångar i Forsåkers filosofi, men också att erbjuda stöd samt god, högkvalitativ och nära vård i varje steg patientresan. För att uppnå detta listas patienterna på läkare.

Forsåker Vårdcentral och BVC ligger i östra delarna av Mölndal, där hög inflyttning förväntas under de kommande åren. Inom verksamheten räknar man därför med hög tillväxt, i samband med att fler bosätter sig i närområdet och listar sig på vårdcentralen.

Webdoc var ett givet val, det enklaste valet vi gjorde när vi startade upp. Det är det viktigaste verktyget för att kunna dokumentera, kunna informera, följa flöden, skicka och ta emot remisser. Vi vill ha ett effektivt, användarvänligt system som skapar tid för patientmötet, och underlättar alla flöden och vårt arbete – det har vi i Webdoc”.

–  Marcel Aponno, Specialistläkare, Forsåker VC & BVC

Utmaning

Även om Forsåker VC & BVC erbjuder vård inom vissa specialiserade områden så kommer patienter till kliniken för att få hjälp med en stor variation av upplevda symptom och sjukdomar. I arbetet krävs därför stöd av ett journalsystem med funktionalitet för alla steg av vårdresan, och med integrations- och API-möjligheter som möjliggör ett digifysiskt arbetssätt.  Journalsystemet ska även klara av att växa med verksamheten, samtidigt som det ska vara användarvänligt, flödesoptimerat och skapa förutsättningar för en nära och patientcentrerad vård.


För att säkra god tillgänglighet, kontinuitet samt vård- och kvalitetsuppföljning är det centralt för Forsåker VC & BVC att verksamhetens resurser går till patienterna. Det finns inte utrymme för onödig administration eller tekniska flaskhalsar och i valet av journalsystem tog man hänsyn till aspekter som effektivitet och användbarhet:

– Vi hade ju lång erfarenhet av journalsystem som är arbetsmiljöproblem. Man satt, med varje patient, och skulle skriva ut ett recept eller en remiss och bara “Alf+F eller Alt+….? Vänta nu, hur gör man??”. Då bygger man ju upp en frustration – varje dag, för att det är så himla dåligt, säger Marcel Aponno, specialistläkare och medgrundare till Forsåker VC och BVC.  

Lösning

För Forsåker VC & BVC bottnar valet av Webdoc i systemets funktionalitet och flöden, som frigör resurser, skärper tillgängligheten och skapar mer tid för patienten. Skalbarheten möjliggör fortsatt tillväxt och utveckling för verksamheten, och det är enkelt att koppla Webdoc journalsystem till de olika digitala plattformar som användarna nyttjar i sitt digifysiska arbete. Till exempel i samband med chatt- eller videomöten.

Webdocs breda utbud av integrationer, nationella tjänster och tilläggstjänster är en annan viktig del, då mottagningen har stor nytta av exempelvis digital ankomstregistrering, lösning för röntgen, lab, remittering, eFrikort och 1177 Journalen.

När man, som Forsåker VC & BVC gjorde i oktober 2022,  startar upp en verksamhet är det mycket att tänka på. Men, valet av journalsystem behöver inte nödvändigtvis innebära branta inlärningskurvor eller utdragna uppstartstider. Utbildning i och levererans av Webdoc anpassas tvärtom efter verksamhetens, och användarnas, behov. Webdoc är dessutom utvecklat i nära samarbete med vården vilket resulterat i intuitiva arbetsflöden.

För en effektiv, tillgänglig och patientnära vård. Utan krångel. Vill du veta mer om vad Webdoc kan göra för din verksamhet? Kontakta oss gärna för guidning och stöd i valet av journalsystem!

Läs mer om Forsåker VC & BVC här!

Fler kundhistorier