Webdoc – flexibelt journalsystem för rehab

För verksamheter inom rehab erbjuder Webdoc ett lättnavigerat systemstöd. Journalsystemet kan enkelt anpassas efter specifika behov och kopplas till önskade integrationer och tilläggstjänster. Webdoc löser även de mer specifika behovsprofilerna - utan onödig komplexitet eller krångel.  

kvinna hjälper manlig patient att utföra rehabövningar

”Webdoc är ett modernt webbaserat journalverktyg som enkelt kan anpassas till hur vi jobbar och därmed blir effektivt att jobba i. Systemet möter våra behov mycket bra; är tillgängligt, anpassningsbart och effektivt samtidigt som vi hela tiden kan utveckla verktyget och våra arbetssätt.”

Christoffer Thomeé

VD, Sportrehab

kvinna och man stretchar efter träning

Effektivitet – med patienten i fokus

Webdoc bidrar till bättre vårdflöden, patientmöten och arbetsmiljöer. Rätt information, vid rätt tillfälle – för ökad kvalitet och effektivitet i vården.

man_gummiband_ovningar

Ett journalsystem för era behov

Webdoc kan enkelt anpassas efter rehabsegmentets behov, inriktning och vårdflöden och kommer med en heltäckande grundfunktionalitet. Journalsystemet kopplas enkelt till integrationer och tilläggstjänster som passar den aktuella mottagningens erbjudande, patientunderlag, storlek, profil och behov.

Effektiva vårdflöden

Kvalitativa patientmöten

Nöjdare medarbetare

Inom vårt journalsystem finner ni...

Integrationer

Genom våra tilläggstjänster, partnerintegrationer och APIer kan ni enkelt skräddarsy Webdoc efter era behov och önskemål. Så får ni ett välfungerande systemstöd, speciellt anpassat till er mottagning, där sömlösa flöden ger tillgång till rätt information, vid rätt tidpunkt.

Nationella tjänster

Partnertjänster

Webdoc API:er

Patientplattform

I arbetet med uppföljning, stärkt tillgänglighet och nära vård innebär den digifysiska modellen ett bra komplement till fysisk vård. Vårdrummet patientplattform innebär fler möjligheter att möta patienten och samla information på ett säkert sätt. Väl fritt bland de olika tjänsterna, efter behov.

Video - & meddelandetjänst

Webbtidbok & e-Kallelser

Formulär & check in

Ekonomistöd

Lösningar för betalning, fakturering, rapportering, statisik och kvalitetsuppföljning är alla viktiga verktyg för vården. Webdoc har stöd för alla olika steg i vård- och patientresan och funktionaliteten är utvecklad i nära samverkan med vården för bästa användarupplevelse.

Swish, kort & faktura

Rapportering

Statistik & dataoutput

Några av de tillval vi tror passar er

Vilka tilläggstjänster som är aktuella för din typ av verksamhet beror naturligtvis på era behov och fokusområden. Inspireras gärna av våra tips här nedanför:

Mer om våra integrationer
ikon kalender med stjärna och bocksymbol

Webbtidbok

Via en webbtidbok på er hemsida bokar patienten sina tider själv och kan enkelt av- och omboka vid behov. Kalendern ger även översikt över bokade tider och besökstyper.

Video

En videolösning är ett utmärkt alternativ för er som vill kunna erbjuda digitala vårdmöten. Passar till exempel bra för psykologer eller för uppföljningsmöten inom rehab.

ikon box med pil

Ankomstterminal

Smidigt alternativ för verksamheter med lite fler patienter, och som önskar optimera patientresan med effektiva flöden och direktintegrerad betalning.

ikon stretchande gubbe

Healo

För aktörer inom rehabsegmentet är Healo ett utmärkt digitalt komplement till fysiska insatser. Appen erbjuder videosamtal, övningsbibliotek samt funktionalitet för att följa patientens mående.

Ikon som visar en datorskärm med en person och data

CarePlatform

Tjänst som passar verksamheter med behov av flerpartssamtal och erbjuder även funktionalitet för asynkrona meddelanden, chat och fildelning. Integreras enkelt till Webdoc.

Ikon föreställande person som pratar

Taligenkänning

Dragon Medical One är lösningen som översätter tal till text och som gör att ni kan tala dina diktat direkt in i journalsystemet, i realtid. För er som vill minska onödig administration.

Att byta till Webdoc är enkelt

Att byta journalsystem ska vara enkelt och er ska alltid kunna räkna med rätt stöd längs med vägen. Vi anpassar vår leverans efter verksamhetens önskemål, guidar er genom de olika stegen men finns också nära till hands efter uppstart. Vi erbjuder även lösning för er som vill kunna ha tillgång till historisk data, i samband med att ni går över till Webdoc journalsystem.

Utbildning, leverans

Kostnadsfri, tillgänglig support

Kundvård & uppföljning

Boka demo
grupp_vardpersonal

Vår prismodell

Webdoc journalsystem passar rehabkliniker i alla storlekar, mindre som större. Detta tack vare systemets flexibla funktionalitet och prismodeller som utgår ifrån antalet patientbesök årligen eller antalet listade patienter. Vi berättar gärna mer om hur det fungerar!

Kontakta oss

Anpassa efter era önskemål 

Pris efter förutsättningar

Skalbart och långsiktigt

Vanliga frågor

Hur fungerar prissättningen?

Vår prismodell är framtagen för att passa alla olika typer av verksamheter, beroende på segment och storlek. Vårt offertupplägg gör det enkelt att skala upp din verksamhet genom att välja till tjänster och integrationer och vi erbjuder modeller både baserat på antalet patientbesök/år samt antalet listade patienter. Välkommen att höra av dig för mer prisinformation gällande just din verksamhet.

Är Webdoc för stort för min lilla klinik?

Webdoc är ett skalbart, digitalt journalsystem för privata vårdgivare – oavsett verksamhetens storlek och i många olika segment. Vi har kunder med alltifrån en användare till hundratals. Vårt mål har sedan starten varit att erbjuda en lösning som är enkelt att använda och att växa med, om så önskas. För att säkerställa att vi möter behoven har journalsystemet utvecklats i nära samarbete med vårdgivare inom primärvård, specialistvård, psykologi, rehab, kirurgi och företagshälsa.

Kan vi fakturera ifrån Webdoc?

Webdoc är anpassat specifikt för sjukvårdens användarbehov, där enkla faktureringsflöden, patientresor och rapportering är centrala delar. Via systemet och även anslutna integrationer är det enkelt att hantera olika typer av avtal med regioner, fakturering till försäkringsbolag och att ta emot betalning från privata patienter. Webdoc erbjuder även andra ekonomiska funktioner och direkt integration till Fortnox.

Hur mycket kostar systemuppdateringar och underhåll?

Ingenting. De uppdateringar och underhållsinsatser som regelbundet görs inom ramarna för Webdoc journalsystem ingår i licensavgiften. Som användare och kund informeras du också om de insatser och funktioner som berörs, i god tid inför varje release.

Vad har ni för supportmodell?

Vi erbjuder fri applikationssupport till samtliga användare. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i användandet av våra produkter och prioriterar att finnas till hands vid frågor eller eventuella problem. Naturligtvis erbjuder vi också lathundar och manualer som stöd och kommunicerar aktivt i samband med förändringar eller uppdateringar.

Är våra patientuppgifter säkra i molnet?

Som kund kan ni alltid känna er trygga med att era patientuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Webdoc är ett webbaserat journalsystem som omfattas av det svenska regelverket för Nationella Medicinska Informationssystem (NMI), vilket tagits fram av Läkemedelsverket. Utöver detta är Carasents driftleverantör specialiserad på att hantera drift för system med hårda krav på datasäkerhet.

Prata med en av våra experter

Vi hjälper dig fram till en lösning som passar din verksamhet och svarar på frågorna som dyker upp längs med vägen.

Engagerat stöd hela vägen

Enkelt att komma igång

Utbildning & support

Emilia Woisin

Säljare