Ett smart journalsystem för effektiv vård

Intuitivt, skalbart och utan krångel. Så att ni får mer tid för era patienter.

health care staff in hallway
Ikon ring med plustecken

Konfigurerbart och flexibelt

Webdoc har en gedigen grundfunktionalitet och kan enkelt kopplas till olika integrationer och tilläggstjänster. Enkelt och skalbart, efter dina behov.

Ikon person i nätverk

Kundnära och vårdkunniga

Våra medarbetare kommer från vården och vet värdet av anpassade utbildningar, uppstarter och support. Webdoc utvecklas också i samverkan med vårdgivare.

Ikon moln med person till höger

Slipp IT-problem och krångel

Webdoc är enkelt att komma igång med, utan installationer eller IT-anpassningar. Systemet bygger på användarvänliga och vårdanpassade flöden och är en webbaserad SaaS-tjänst.

ikon journalsida med ett hjärta nere till höger

System för många behov och avtal

Oavsett om er verksamhet är ansluten till vårdvalet eller om ni erbjuder försäkrings- eller privat vård är Webdoc anpassat för era förutsättningar.

ikon checklista

Stöttar verksamheten och frigör resurser

Webdoc underlättar arbetsmiljön för dina medarbetare och minskar onödig administration, tack vare funktionalitet och tjänster för hela patientresan.

ikon lås

Säkert och med stöd för nationella krav

Systemet är utformat för att lösa behoven av fakturering, ekonomi, rapportering och säker patientkommunikation och tillgänglighet, även på digital väg.

Effektivt verksamhetsstöd genom hela vårdflödet

Webdoc bidrar till bättre vårdprocesser, arbetsmiljöer och patientmöten. Rätt information, vid rätt tillfälle – för ökad kvalitet och effektivitet i vården.

Effektiva vårdflöden

Minimerad onödig administration och optimerade arbetsflöden – från start till mål. För vårdgivare med behov av en komplett helhetslösning som underlättar fokuserade patientmöten, kvalitets- och vårduppföljning samt verksamhetsutveckling.

Användarvänligt, utvecklat för vårdens rutiner och arbetsflöden

Helhetslösning – stöttar hela vård- och patientresan.

Minimerad dubbeldokumentation, istället för användande av fler, kompletterande system

Kvalitativa patientmöten

Tid som tidigare lagts på administration och krångliga flöden omfördelas till vård- och patientinsatser. Stärkt tillgänglighet, patientengagemang via digifysiska arbetssätt och tillgång till rätt information vid rätt tid.

Patienten kan själv vara delaktig i sin vård, och bidra med relevant information

Ökad tillgänglighet, säkerhet och minskad risk för uteblivna besök

Underlättar löpande och vård- och kvalitetsuppföljning.

Nöjdare medarbetare

Vård- och rutinanpassad funktionalitet för användarvänliga flöden och en förbättrad arbetsmiljö. Minimerad stress och frustration hos medarbetare som får tid att ägna sig åt patienten utan administrativa flaskhalsar.

Användarvänligt och intuitivt

Smidigare samarbete, överblick  och överlämningar

Resursoptimering, och arbetsdagar utan onödig administration

Smartphone and screen graphic

Vårdrummet patientplattform

Vårdrummet är en plattform för digital kommunikation mellan vårdgivare och patienter, sömlöst integrerad till Webdoc journalsystem. Välj mellan funktioner och tjänster som ökar er tillgänglighet och förbättrar patientens möjligheter att aktivt medverka i sin vård. Vårdrummet underlättar även ert kliniska arbete genom minimerad onödig administration och dubbeldokumentation.

Digital tillgänglighet och automatisering

Smidig webbtidbok och E-kallelser

Videomöten och meddelanden

Formulär och hälsodeklaration

Att byta till Webdoc är enkelt

Utöver att vi erbjuder en tjänst som ger er smidig tillgång till tidigare journaler, står vi vid er sida genom hela processen. Vi anpassar vår leverans efter era önskemål och guidar er genom de olika stegen - från avtal och utbildning till uppstart, rådgivning och support. Våra specialister har själva erfarenhet av att jobba inom vården och därmed god förståelse för era behov.

Skräddarsydd utbildning och leverans

Kostnadsfri och tillgänglig support

Kundvård och uppföljning

EPR system graphic, with happy nurse

Välj de funktioner som du faktiskt behöver

Oavsett om du arbetar inom primär- eller specialistvård, kirurgi, paramedicin eller företagshälsa har Webdoc ett funktionsutbud som utöver det rent grundläggande kan anpassas era önskemål. Allt för en friktionsfri patientresa. Vår leverans inkluderar alltid uppgraderingar, drift och applikationssupport.

Boka demo
page with star

Journal

E-tjänsten Journal via näten gör det enkelt för patienten att logga in och ta del av information ur sin journal, via 1177. Tillgänglighet och transparens för ökad delaktighet.

ikon brev på datorstativ

E-brev

Brev, fakturor, kallelser, remisser och annan post skickas som e-brev. Elektroniskt och pappersfritt för en smidig och säker kommunikation med patienterna.

ikon två pratbubblor

Meddelanden

Via SMS-tjänsten i Webdoc journalsystem kan du skriva och skicka meddelanden och påminnelser direkt till patientens mobilnummer, och få en överblick över sms-historiken.

ikon hand håller i betalkort

Smart kassa

Kassafunktionen gör det enkelt att registrera patientbesök, skapa olika typer av kvitton och ta betalt. Kassan kan kopplas till bokningssystem och försäkringsblanketter.

Ikon faktura och pengar

Fakturering

I ett webbaserat journalsystem som Webdoc är det enkelt att hantera, skriva ut och ge fakturan till kunden vid besöket, samt att skicka fakturor som samlingsfakturor.

Ikon stapeldiagram

Rapporter

Webdocs rapporttjänst gör det enkelt att ta fram och överblicka statistik och data. Jämfört med manuella metoder är digital rapportering en tidseffektiv lösning.

Sömlöst ekosystem av integrerade tjänster

Vår integrationsmodell skapar förutsättningar för effektivt kliniskt arbete, smidiga vårdflöden och minimerad administration. Från första kontakt med patienten via bedömning, behandling och uppföljning till avslutat ärende. Allt genom smidig åtkomst till över 80 färdiga integrationer, direkt från Webdoc, och API:er för maximal flexibilitet.

Mer om våra integrationer
Illustration som visar olika ikoner  inom data och kommunikation

Vanliga frågor

Hur fungerar prissättningen?

Vår prismodell är framtagen för att passa alla olika typer av verksamheter, beroende på segment och storlek. Vårt offertupplägg gör det enkelt att skala upp din verksamhet genom att välja till tjänster och integrationer och vi erbjuder modeller både baserat på antalet patientbesök/år samt antalet listade patienter. Välkommen att höra av dig för mer prisinformation gällande just din verksamhet.

Är Webdoc för stort för min lilla klinik?

Webdoc är ett skalbart, digitalt journalsystem för privata vårdgivare – oavsett verksamhetens storlek och i många olika segment. Vi har kunder med alltifrån en användare till hundratals. Vårt mål har sedan starten varit att erbjuda en lösning som är enkelt att använda och att växa med, om så önskas. För att säkerställa att vi möter behoven har journalsystemet utvecklats i nära samarbete med vårdgivare inom primärvård, specialistvård, psykologi, rehab, kirurgi och företagshälsa.

Kan vi fakturera ifrån Webdoc?

Webdoc är anpassat specifikt för sjukvårdens användarbehov, där enkla faktureringsflöden, patientresor och rapportering är centrala delar. Via systemet och även anslutna integrationer är det enkelt att hantera olika typer av avtal med regioner, fakturering till försäkringsbolag och att ta emot betalning från privata patienter. Webdoc erbjuder även andra ekonomiska funktioner och direkt integration till Fortnox.

Hur mycket kostar systemuppdateringar och underhåll?

Ingenting. De uppdateringar och underhållsinsatser som regelbundet görs inom ramarna för Webdoc journalsystem ingår i licensavgiften. Som användare och kund informeras du också om de insatser och funktioner som berörs, i god tid inför varje release.

Vad har ni för supportmodell?

Vi erbjuder fri applikationssupport till samtliga användare. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i användandet av våra produkter och prioriterar att finnas till hands vid frågor eller eventuella problem. Naturligtvis erbjuder vi också lathundar och manualer som stöd och kommunicerar aktivt i samband med förändringar eller uppdateringar.

Är våra patientuppgifter säkra i molnet?

Som kund kan ni alltid känna er trygga med att era patientuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Webdoc är ett webbaserat journalsystem som omfattas av det svenska regelverket för Nationella Medicinska Informationssystem (NMI), vilket tagits fram av Läkemedelsverket. Utöver detta är Carasents driftleverantör specialiserad på att hantera drift för system med hårda krav på datasäkerhet.

Prata med en av våra experter

Vi hjälper dig fram till en lösning som passar din verksamhet och svarar på frågorna som dyker upp längs med vägen.

Engagerat stöd hela vägen

Enkelt att komma igång

Utbildning & support

Emilia Woisin

Säljare