Ett skalbart och smidigt journalsystem

Specialistvården är en viktig del av Webdocs historia - själva grunden där allting började. Och systemets är även idag lika enkelt att anpassa efter inriktning och behov.

”Webdoc är användarvänligt och lätt att lära sig, alla moduler som finns i systemet underlättar faktiskt vårt administrativa arbete påtagligt.”

Per Bümming

Överläkare, Carlanderska Endokrinkirurgi

operationsrum_sjukskoterska_carlanderska

Effektivt verksamhetsstöd genom hela vårdflödet

Webdoc bidrar till bättre vårdflöden, patientmöten och arbetsmiljöer. Rätt information, vid rätt tillfälle – för ökad kvalitet och effektivitet i vården.

Ett mångsidigt journalsystem

Webdoc är framtaget i nära samverkan med vårdgivare från bland annat specialistsegmentet. Allt för att säkerställa att funktionalitet och användarflöden möter de faktiska behoven.

Effektiva vårdflöden

Kvalitativa patientmöten

Nöjdare medarbetare

Inom vårt journalsystem finner ni...

Integrationer

Specialistvårdens mottagningar har varierande fokusområden, arbetssätt och patientgrupper. Webdocs utbud av integrationer och tilläggstjänster är ett smidigt sätt att anpassa systemet efter verksamhetens förutsättningar.

Nationella tjänster

Partnertjänster

Öppna API:er

Patientplattform

I arbetet med uppföljning, stärkt tillgänglighet och nära vård innebär den digifysiska modellen ett bra komplement till fysisk vård. Vårdrummet patientplattform innebär fler möjligheter att möta patienten och samla information på ett säkert sätt.

Video - & meddelandetjänst

Webbtidbok & e-Kallelser

Formulär & check in

Smart kassa

Webdoc har stöd för flera betalningsmodeller och den smarta kassan stödjer många olika typer av behovsprofiler och avtal. Systemet hanterar självklart ersättningsrapportering, privatbetalande patienter, företag och försäkringsbolag.

Swish, kort & faktura

Rapportering

Statistik & dataoutput

Några av de tillval vi tror passar er

Beroende på profil och inriktning kan ni som vårdgivare inom specialistsegmentet forma Webdoc efter just era förutsättningar. Kanske passar någon av följande tjänster:

Mer om våra integrationer
Ikon för dator och smartphone

Vårdrummet

Vårdrummet är en patient- och kommunikationsplattform med brett tjänsteutbud. Välj mellan funktioner som video, meddelanden, formulär, webbtidbok, och check in-lösning. Tidsbesparande, effektivt och säkert för ett patientnära, tillgänglig vård.

Kuralink

Kuralinks boknings- och kommunikationsplattform är ett utmärkt alternativ för specialist- och försäkringsvårdens kliniker. Tjänsten erbjuder optimerad funktionalitet för fakturering, uppföljning och samverkan mellan vård, försäkringsbolag och patient.

Ankomstlösningar

Ankomstterminaler och digitala check in-lösningar underlättar flödet i väntrummet. Gör det enkelt för patienterna att registrera besök och har naturligtvis även funktionalitet för olika typer av betalning med direkt koppling till journalsystemet.

Doctrin

Plattform som underlättar för verksamheter som vill optimera vårdresan, öka tillgängligheten via digitala verktyg och automatisera kommunikationen med patienterna. Bra alternativ för verksamheter med digifysisk profil.

NPÖ

För aktörer inom specialistsegmentet möter man ofta patienter som tidigare utretts inom primärvården. Då är det till stor hjälp att få direktåtkomst till andra vårdgivares journaluppgifter, via Nationell Patientöversikt (NPÖ).

Ikon för kalender

Zymego

Sent avbokade tider som inte hinner tillsättas drabbar både vårdgivare och patienter. Med Zymegos tjänst är det enkelt att automatiskt tillsätta avbokade tider. Minskade kostnader för vården och högre patientnöjdhet - i en lösning.

Att byta till Webdoc är enkelt

Våra leveransspecialister stöttar er i samband med utbildning och uppstart. Detta innebär att de skräddarsyr ett upplägg som passar just er och er verksamhets förutsättningar. Vi erbjuder även lösning för kliniker som vill kunna ha tillgång till historisk data, i samband med att ni går över till Webdoc journalsystem.

Utbildning, leverans

Kostnadsfri, tillgänglig support

Kundvård & uppföljning

Boka demo
lakare_patientmote

Vår prismodell

Webdoc journalsystem passar specialistkliniker i alla storlekar, mindre som större. Detta tack vare systemets flexibla funktionalitet och prismodeller som utgår ifrån antalet patientbesök årligen eller antalet listade patienter. Vi berättar gärna mer om hur det fungerar!

Kontakta oss

Anpassa efter era önskemål 

Pris efter förutsättningar

Skalbart och långsiktigt

Vanliga frågor

Hur fungerar prissättningen?

Vår prismodell är framtagen för att passa alla olika typer av verksamheter, beroende på segment och storlek. Vårt offertupplägg gör det enkelt att skala upp din verksamhet genom att välja till tjänster och integrationer och vi erbjuder modeller både baserat på antalet patientbesök/år samt antalet listade patienter. Välkommen att höra av dig för mer prisinformation gällande just din verksamhet.

Är Webdoc för stort för min lilla klinik?

Webdoc är ett skalbart, digitalt journalsystem för privata vårdgivare – oavsett verksamhetens storlek och i många olika segment. Vi har kunder med alltifrån en användare till hundratals. Vårt mål har sedan starten varit att erbjuda en lösning som är enkelt att använda och att växa med, om så önskas. För att säkerställa att vi möter behoven har journalsystemet utvecklats i nära samarbete med vårdgivare inom primärvård, specialistvård, psykologi, rehab, kirurgi och företagshälsa.

Är våra patientuppgifter säkra i molnet?

Som kund kan ni alltid känna er trygga med att era patientuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Webdoc är CE-märkt enligt regelverket för medicintekniska produkter, och Carasents driftleverantör är specialiserad på att hantera drift för system med hårda krav på datasäkerhet.

Kan vi fakturera ifrån Webdoc?

Webdoc är anpassat specifikt för sjukvårdens användarbehov, där enkla faktureringsflöden, patientresor och rapportering är centrala delar. Via systemet och även anslutna integrationer är det enkelt att hantera olika typer av avtal med regioner, fakturering till försäkringsbolag och att ta emot betalning från privata patienter. Webdoc erbjuder även andra ekonomiska funktioner och direkt integration till Fortnox.

Hur mycket kostar systemuppdateringar och underhåll?

Ingenting. De uppdateringar och underhållsinsatser som regelbundet görs inom ramarna för Webdoc journalsystem ingår i licensavgiften. Som användare och kund informeras du också om de insatser och funktioner som berörs, i god tid inför varje release.

Vad har ni för supportmodell?

Vi erbjuder fri applikationssupport till samtliga användare. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i användandet av våra produkter och prioriterar att finnas till hands vid frågor eller eventuella problem. Naturligtvis erbjuder vi också lathundar och manualer som stöd och kommunicerar aktivt i samband med förändringar eller uppdateringar.

Prata med en av våra experter

Vi hjälper dig fram till en lösning som passar din verksamhet och svarar på frågorna som dyker upp längs med vägen.

Engagerat stöd hela vägen

Enkelt att komma igång

Utbildning & support

Emilia Woisin

Säljare