Trygg och smidig uppstart - utan krångel

Webdocs engagerade och vårdkunniga implementationsspecialister hjälper er att komma igång med Webdoc journalsystem på ett sätt som möter era behov och önskemål. Målet är alltid att göra det så enkelt som möjligt för er att starta upp, och bidra med rätt stöttning i varje del av processen.

Meeting with patient

“Otrolig support! Väldigt nöjd med införandet både inför, under och efter. Det har varit en god planering och struktur kring införandet som har gjort oss lugna och trygga. När vi har haft frågor eller behövt hjälp har vi fått otroligt snabb respons och löst problemet/frågeställningen på direkten! Mycket imponerad av Webdoc och av våra kontaktpersoner.”

Kund om sin upplevelse av leveransprocessen

Happy doctor

Så nöjda är våra kunder

För oss är det viktigt att stötta våra kunder i varje steg i processen. Extra stolta blir vi då när vi får såhär fina betyg.

4,5/5

Från vården. För vården.

Med kunskap och erfarenhet kommer förståelse och insikter om vad som är viktigt. Många av våra medarbetare har själva vårdbakgrund och vet värdet av en smidig uppstart med ett nytt journalsystem.

Female dr in room

Stöd hela vägen

Förändring kan kännas svårt och uppstart med ett nytt journalsystem är inget undantag. Men, det behöver inte vara så. Vårt uppdrag är att ni ska komma igång så smidigt som möjligt, med ett systemstöd anpassat för just er verksamhet och era medarbetare – oavsett klinikens storlek, behov och förutsättningar. För en enklare vårddag.

Planering och onboarding tillsammans med er

Anpassningar och utökad funktionalitet

Utbildning, rådgivning och optimering

Planering & onboarding

Varje införande är unikt och planeras tillsammans med er. Webdoc journalsystem sätts alltid upp efter verksamhetens specifika behov och i det första skedet lägger vi upp en plan som passar era medarbetare och era förutsättningar.

Best-practice och verksamhetsanpassning

Planering av utbildning och uppstart

Stöd och rådgivning

Konfiguration & anpassningar

Funktioner tillkommer och behov utökas. Vi sammanfogar existerande system med nya funktioner eller integrationer och utbildar och testar tillsammans med kunden. Vid önskemål om anpassningar eller upprättandet av exempelvis journalmallar hjälper vi naturligtvis till med detta.

Anpassning av Webdoc och anslutning av funktioner

Upprättande av databas och förberedelse av mallar

Test och utbildning

Utbildning & optimering

Med vår stöttning säkerställs effektivt användande av journalsystemet och eventuella tilläggstjänster och genom utbildning i funktioner och flöden skapar vi förutsättningar för er att få Webdoc att fungera på det sätt som ni önskar. Våra utbildningsinsatser passar också utmärkt i samband med onboarding av nya medarbetare eller ändrade rutiner i verksamheten.

Utbildning på plats eller digitalt

Skräddarsydda insatser

Sammanfattning och uppföljning

Vanliga frågor

Hur fungerar prissättningen?

Vår prismodell är framtagen för att passa alla olika typer av verksamheter, beroende på segment och storlek. Vårt offertupplägg gör det enkelt att skala upp din verksamhet genom att välja till tjänster och integrationer och vi erbjuder modeller både baserat på antalet patientbesök/år samt antalet listade patienter. Välkommen att höra av dig för mer prisinformation gällande just din verksamhet.

Är Webdoc för stort för min lilla klinik?

Webdoc är ett skalbart, digitalt journalsystem för privata vårdgivare – oavsett verksamhetens storlek och i många olika segment. Vi har kunder med alltifrån en användare till hundratals. Vårt mål har sedan starten varit att erbjuda en lösning som är enkelt att använda och att växa med, om så önskas. För att säkerställa att vi möter behoven har journalsystemet utvecklats i nära samarbete med vårdgivare inom primärvård, specialistvård, psykologi, rehab, kirurgi och företagshälsa.

Är våra patientuppgifter säkra i molnet?

Som kund kan ni alltid känna er trygga med att era patientuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Webdoc är CE-märkt enligt regelverket för medicintekniska produkter, och Carasents driftleverantör är specialiserad på att hantera drift för system med hårda krav på datasäkerhet.

Kan vi fakturera ifrån Webdoc?

Webdoc är anpassat specifikt för sjukvårdens användarbehov, där enkla faktureringsflöden, patientresor och rapportering är centrala delar. Via systemet och även anslutna integrationer är det enkelt att hantera olika typer av avtal med regioner, fakturering till försäkringsbolag och att ta emot betalning från privata patienter. Webdoc erbjuder även andra ekonomiska funktioner och direkt integration till Fortnox.

Hur mycket kostar systemuppdateringar och underhåll?

Ingenting. De uppdateringar och underhållsinsatser som regelbundet görs inom ramarna för Webdoc journalsystem ingår i licensavgiften. Som användare och kund informeras du också om de insatser och funktioner som berörs, i god tid inför varje release.

Vad har ni för supportmodell?

Vi erbjuder fri applikationssupport till samtliga användare. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i användandet av våra produkter och prioriterar att finnas till hands vid frågor eller eventuella problem. Naturligtvis erbjuder vi också lathundar och manualer som stöd och kommunicerar aktivt i samband med förändringar eller uppdateringar.

Prata med en av våra experter

Vi hjälper dig fram till en lösning som passar din verksamhet och svarar på frågorna som dyker upp längs med vägen.

Engagerat stöd hela vägen

Enkelt att komma igång

Utbildning & support

Emilia Woisin

Säljare