Webdoc i verkligheten - Forsåker VC & BVC

I oktober 2022 startade Robin Back och Marcel Aponno upp vårdcentralen Forsåker VC & BVC i Mölndal. Vi mötte upp dem för ett samtal om vad som är bra att tänka på i samband med uppstart, vårdinriktning, tillgänglighet och val av journalsystem och integrationer. 

August 25, 2023

"Framgångsrika insatser handlar om så mycket mer än om att skriva ut recept"

På Kronogårdsgatan, i östra Mölndal, har Forsåker VC & BVC slagit upp portarna i en enplansfastighet där mycket energi har lagts på tillgänglighet och en lekfull BVC-mottagning. Luftiga utrymmen, mjuka material, lekhörna, lugna amningsrum och leksaker finns till förfogande för familjer som kommer hit, och lokalerna har även anpassade utrymmen för rehab-behandlingar och mottagningsrum.

Mottagningen startade med fyra specialister inom allmänmedicin, fyra sköterskor, BVC-sköterska och psykolog men har nu utökat ytterligare i ett geografiskt område som står inför stora utvecklings- och inflyttningssatsningar.  

Stora ytor. Forsåker VC och BVC startade upp i oktober 2022 i rymliga lokaler i Mölndal.

– Sett till listade patienter så ser vi redan att det går i riktningen som vi tänkt oss, men när vi valde plats så gjorde vi det ju med tanke på det nya området som byggs här bredvid och som heter Forsåker. Planen är 3000 nya bostäder, nytt centrum, skola och företag och då ville vi vara först på plats när inflyttningen drar i gång, säger Marcel Aponno och berättar vidare om vårdcentralens inriktning och fokusområden:

– Vi har samma avtal som alla vårdcentraler i VGR men vi försöker också tänka lite nytt i hur vi gör det. Vi erbjuder digifysisk vård och har även startat överviktsmottagning, ett område som vi annars ser som svag punkt inom primärvården, det är få som har den inriktningen.

Robin Back fyller i:

– Det är ju ett brett område till att börja med, att bedriva vårdcentral. Det är få gränssättningar där och även om det ingår i vårt uppdrag att behandla övervikt och fetma så är det fortfarande så generellt att allt för få patienter får stödet de behöver.

Hur gör ni det?

– Vi vill erbjuda en struktur, inte bara läkemedel som nu finns till hands och som patienterna får stå för själva utan hela paket med träning och kontinuerlig kontakt med dietist, sköterskor och läkare. Framgångsrika insatser handlar om så mycket mer än om att skriva ut recept, fortsätter Marcel.

Nöjd användare. Marcel Aponno tycker att flexibiliteten i Webdoc journalsystem är en viktig förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa.


För att kunna följa upp behandlingsinsatserna på ett effektivt sätt utgår Forsåker VC från en digifysisk arbetsmodell där de fysiska vårdmötena kombineras med behandling via digitala plattformar och appar där patienterna får dietiststöd och fysisk aktivitet som medicin. Utöver det har de sedan starten använt journalsystemet Webdoc och integrationer som är relevanta för verksamheten. Och enligt Robin Back var det enkelt att ta beslut om vilket system man skulle gå vidare med:

– Det var aldrig någon riktig diskussion om det. Vi har ganska gedigen erfarenhet av att vara användare i Webdoc, och även andra journalsystem, och när vi hamnade i ett läge att vi skulle jämföra så blev beslutet enkelt. Som nystartad är det avgörande att man kan bygga på med olika moduler och att systemet kan anpassas även på lång sikt. Det innebär en frihet att bygga upp Webdoc som vi vill ha det, Samtidigt som det finns möjlighet till integrationer. Det finns en viktig flexibilitet i det, säger han och fortsätter:

– Sen går det ju väldigt snabbt att komma i gång med och är dessutom webbaserat. Allt det här betyder ju mycket i slutändan. Jämfört med vissa andra journalsystem som tar stora summor i utvecklingskostnader för att vi ska få de delar vi vill, att man nästan behöver bekosta sitt eget system. Ett sådant scenario har aldrig varit aktuellt för oss.  

Stor bredd. Förutom överviktsmottagning och rehab erbjuder Forsåker VC och BVC  även rehab-, äldre- och diabetesmottagning.


Som vårdcentral har Forsåker VC & BVC ansvar för en patientgrupp i olika åldrar och med olika behov och måste därför tänka till när det kommer till tillgänglighet och utbudet av kontaktytor. Oavsett om patienterna föredrar den digitala patientplattformen, ringer in eller kommer direkt till mottagningen vill Robin Back och Marcel Aponno att patienterna ska känna sig välkomna och att det ska vara enkelt att få tid.

– Vi försöker se till de olika behoven. Vissa vill ju inte och har kanske inte ens Bank-ID och det är naturligtvis inget tvång att använda våra digitala plattformar. Tvärtom försöker vi underlätta ytterligare för till exempel våra äldre. I den gruppen är det många som till och med tycker att knapptrycken i växeln är svår, och då har vi gjort så att de som är 75 + och ringer vår äldremottagning inte behöver förhålla sig till det. De talar bara in ett meddelande och så ringer vi upp, säger Robin.

– Sen kanske det kommer förändras med tiden, i takt med att fler blir vana vid det digitala, men oavsett vilket tänker vi att man inte ska bygga murar och hålla folk borta, konstaterar Marcel.

Avslutningsvis, har ni några önskemål och förhoppningar för branschen? Vad hoppas ni på för utveckling framöver?

– Jag tycker det hade varit kul med mer samverkan och möten för oss arbetar inom vården. Ett forum där vi kan inspirera varandra och få information om vad som är på gång. Det tror jag många hade uppskattat, säger Robin Back.

Mer information om Forsåkers upplevelse av Webdoc hittar du här!

FAKTA, FORSÅKER VC & BVC:

Startades: Oktober 2022

Plats: Forsåker, Mölndal

Anställda i dagsläget: 15

Listade patienter i dagsläget: 2200

Verksamhetsområden: VC, BVC, Rehab

Övriga fokusområden: Övervikt/fetma, äldremottagning med egen sjuksköterska

Mål: Hög tillgänglighet, kontinuitet (träffa samma läkare), digifysiskt vårdutbud – efter patientens önskemål

Journalsystem: Webdoc

Integrationer i urval: LabPortalen, Convene ankomstterminal, 1177, Webcert, NPÖ

Vill du hålla dig uppdaterad?

Tack för din registrering!
Hoppsan! Något gick fel när du försökte fylla i formuläret.

Fler artiklar för dig