10 viktiga steg för dig som ska starta klinik

Det är mycket att tänka på när man ska starta upp en ny klinik och även om du förmodligen har ordnat med det mesta kan vissa detaljer lätt falla mellan stolarna. Som ett stöd har vi tagit fram den här guiden som bygger på frågor vi ofta möts av i kontakten med nystartade kliniker.

June 19, 2023

Starta klinik och kom igång på bästa sätt med vår guide

1. Registrera ditt företag

Har du bestämt dig för att starta upp en klinik? Spännande! Då behöver du gå vidare med att registrera ditt företag hos:

  • Bolagsverket
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan

De har en gemensam webbtjänst där du kan registrera ditt företag: www.verksamt.se

Passa samtidigt på att se över vilka hemsideadresser som är lediga. Du kan kolla upp vilka adresser med .se-ändelse som finns tillgängliga hos Internetstiftelsen under Sök Domän.

2. Finansiering – olika vägar att gå

I samband med registreringen av ditt företag bör du fundera över hur din verksamhet ska finansieras. I Sverige finns det två olika huvudspår att välja mellan.

  • Skattefinansiering: Olika typer av regionavtal, som det nationella ersättningssystemet (ofta kallat nationella taxan) och vårdval.
  • Privat finansiering: Som försäkringsbolag, företag eller att patienten betalar ur egen ficka.
3. Registrera hos IVO

Alla som vill erbjuda någon form av vård ska anmäla sin verksamhet till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan görs på IVOs hemsida.

Som vårdgivare kommer du även att stå under myndighetstillsyn av IVO. Här kan du läsa om vad det innebär för dig och din klinik.


4. Försäkringar och skydd

Innan du öppnar upp din verksamhet behöver du teckna försäkringar för patienter, dina anställda och dig själv. I ditt avtal med regionen kan du se vem som ska stå för patientförsäkringen. Du kan även teckna en praktikförsäkring som bakar ihop flera försäkringar i en.

Mer information om patientförsäkringar hittar du på:

» www.patientforsakring.se

» www.socialstyrelsen.se


5. Journalsystem

Så snart du öppnar din mottagning behöver du också se till att ha ett journalsystem på plats för att möta kravet på journalföring. Om du känner dig osäker på vilka krav som gäller och vad de innebär kan du läsa mer om detta hos Socialstyrelsen, bland annat på nedan sida:

» Vardgivarens ansvar för personuppgiftsbehandling och journalföring

I samband med att du väljer journalsystem är det också viktigt att du utgår från din verksamhets specifika behov. Planerar du att arbeta digifysiskt med till exempel videomöten, webbtidbok och chatt/meddelanden krävs att systemet har funktionalitet, integrationer och tjänster för det. Användbarhet, arbetsflöden, säkerhet, ekonomi och leveransprocess är andra relevanta aspekter i valet av system. Kontakta din tänkta leverantör för mer information!

Är du osäker på vilket journalsystem du ska välja? Läs gärna vår guide Tips för er som ska välja eller byta journalsystem


6. Lokal

För en vårdverksamhet är det såklart viktigt att lokalen är tillgänglig och anpassad för alla människor – inte minst för dina patienter. Eventuellt kan kommunen och regionen ställa krav på lokalen. Du kan få mer information från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen, samt hos din region.


7. Praktiska aspekter på din praktik
  • Arbetsplatskod

Tänk på att kontakta regionen för att få en arbetsplatskod. Arbetsplatskod behövs för att du ska kunna skriva ut subventionerade läkemedel.

  • Betalningsfunktion

Hur ska ni ta betalt? Betalningen behöver kunna kopplas till det bokade och genomförda mötet.

  • Säkerhet

Om du som privat vårdgivare har medicintekniska produkter är du samtidigt ansvarig för produkternas säkerhet och att personalen har kunskap om hur de ska användas och kontrolleras.

  • Tillstånd

Behöver du söka tillstånd? Viss utrustning, som till exempel laser och röntgen, kräver tillstånd från Statens Strålskyddsinstitut, SSI.


8. Rollen som arbetsgivare

Som arbetsgivare måste du fundera över rekrytering, anställningsformer och villkoren i anställningsavtalen. Att tillsätta personal är en av vårdbranschens största utmaningar idag. Om du skapar en attraktiv arbetsplats där personalen mår bra kommer det vara ditt största trumfkort när det gäller att rekrytera och behålla personal.


9. Marknadsföring

Redan tidigt kan det vara bra att fundera över hur du ska nå ut till patienterna.

Vad står din vårdcentral för, varför ska patienterna välja er? Hur ska de få reda på att ni finns?  En väl fungerande hemsida är viktigt för trovärdigheten, men också bemötandet och de tjänster ni erbjuder gör stor skillnad.


10. Digital mottagning

Det är inget måste att ha en app eller digital vårdplattform, men det kan vara värt att fundera över om det kan göra din mottagning mer attraktiv. Inför valet av vårdplattform kan det vara bra att stämma av med din journalsystemsleverantör vilka samarbetspartners och integratörer de har. På så sätt kan du undvika dubbelarbete och diskontinuitet.


Har du frågor kring detaljer att tänka med i samband med uppstart, eller gällande vilka arbetssätt som passar din verksamhet?
Kontakta oss!

Idag är drygt 700 svenska kliniker användare av Webdoc. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och leverera journalsystem, integrationer och tilläggstjänster men också av att stötta vårdgivare som vill optimera sina arbetsflöden och mottagningar. Om du vill veta mer har vi också tagit fram en mer djuplodande guide och checklista att luta sig mot i samband med att du startar verksamhet. Ladda ner den här!

Fler artiklar för dig