Webdocs integrationer optimerar Capio Sports Medicine Umeås flöden

Specialistvård

"Webdoc är ett mycket intuitivt, lättanvänt system och våra nya medarbetare lär sig systemet på mindre än en timme."

Magnus Högström

Överläkare och VD, Sports Medicine Umeå

Bakgrund

Som namnet antyder är Capio Sports Medicine Umeå en specialistmottagning som riktar sig specifikt till patienter med idrottsrelaterade skador. Kliniken vänder sig både till patienter i närområdet och till dem som kommer mer långväga och upptagningsområdet sträcker sig från Sundsvall i söder till Kiruna i norr. Vid uppstarten hade mottagningen drygt tio användare, men antalet har nu vuxit till drygt 15-16 st.

Privatpatienter, liksom de som söker vård via sina sjukvårdsförsäkring, är välkomna för hjälp inom en stor bredd av vårdtjänster:

  • Fysioterapi
  • Idrottsskador och ortopedi
  • Handkirurgi
  • Hjärnskakning
  • Operation
  • Fystester
  • Röntgen och ultraljud
  • Mottagning
Webdoc är ett mycket intuitivt, lättanvänt system och våra nya medarbetare lär sig systemet på mindre än en timme. Vi uppskattar verkligen integrationen mot röntgen och lab där inga separata inloggningar behövs, den integrerade dikteringen i journalen, SMS-funktionen som underlättar kommunikation med patienten, dokumentmallarna, frasbiblioteket och supporten som är mycket bra och lyhörd för våra behov.

– Magnus Högström, överläkare och VD, Sports Medicine Umeå

Utmaning

Verksamhetens inriktning och bredd gör att den inrymmer många olika typer av användare och kompetens. Detta sätter i sin tur krav på journalsystemet som behöver vara både anpassningsbart och nischat specifikt mot Sports Medicine Umeås vårdområde.

Då många av patienterna är remitterade och kommer till kliniken efter att först ha genomgått bedömningar inom primärvården är det viktigt att patientinformation och medicinska utlåtanden följer med till Sports Medicine.

Utöver detta har kliniken, som specialistvårdsaktör, behov av digitala plattformar och verktyg i mötet med, och uppföljningen av sina patienter. Detta för att smidigt få överblick över historik och framtida vårdinsatser, utan att varje steg nödvändigtvis behöver kräva fysiska resurser.  Ofta efterfrågad funktionalitet är därför exempelvis video, chatt, meddelanden och digital hälsodeklarering.

För en mottagning med den här typen av inriktning finns även behov av specifik funktionalitet, såsom diktering, koppling till labb och röntgen och sms-påminnelser. Dessa ska därtill vara enkla att använda, utan krav på separat inloggning.


Lösning

Förutom grundläggande och systeminbyggd funktionalitet, som registrering, bokning/kalendervy, kassa och journalföring kommer Webdoc journalsystem med ett stort utbud av partners och tredjepartstjänster för vårdgivare som enkelt vill anpassa journalsystemet efter sin unika nisch och behovsbild.

Webdoc erbjuder även nationella tjänster och integrationer, som exempelvis 1177 Journalen och Nationell patientöversikt (NPÖ) vilket gör det enkelt att överblicka patientens medicinska historik och bakgrund.

För specialistvårdsutövare som önskar digitala verktyg har Webdoc väl utbyggd funktionalitet samlade inom ramarna för tilläggslösningen Vårdrummet, med tjänster som video, meddelanden, webbtidbok, blanketter och labremittering. Utöver detta samverkar systemet med flera integratörer som erbjuder tjänster för exempelvis digitala patientmöten och uppföljning. Två viktiga plattformar och tjänster för just Sports Medicine Umeå är just Vårdrummet, men även Labportalen, vilket underlättar smidig provsvarshantering och uppföljning av patienter.

För bästa möjliga uppstart sätts alltid en utbildningsplan tillsammans med kunden. Då finns utrymme till att fånga upp eventuella problem, upplärning och frågeställningar. Behov och önskemål som dyker upp efter uppstart hanteras därefter av egen kundansvarigkontakt. I detta fallet genomfördes utbildning digitalt, vilket tillsammans med support och övrig service har upplevts fungera mycket bra för verksamheten.

Fler kundhistorier