Webdoc möter Adavios behov av bred och modern funktionalitet

Företagshälsa

"Det som lockade mest med Webdoc var att man från Carasents sida satsade på ett funktionellt och modernt system."

– Benjamin Avdic

Enhetschef, Adavio

Bakgrund

Adavio erbjuder företagshälsa, försäkringsmedicinska utredningar och privat vård för både företag och privatpersoner. Verksamheten omfattar enheter i Jönköping, Värnamo, Ljungby och Stockholm och en viktig del av vårdutbudet är att stötta bolag med strategisk företagshälsovård. Detta i syfte att få en tydlig bild av hur organisation och medarbetare mår, samt att hitta fram till insatser som kan leda till förbättringar över tid.

Arbetet inkluderar många olika inriktningar, alltifrån rehabilitering, psykosociala insatser och friskvård till fysisk arbetsmiljö och utbildningar. Adavio har med andra ord medarbetare med en mängd olika kompetenser, som läkare, sköterska, psykolog eller beteendevetare, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Verksamheten kräver därför ett journalsystem med bred funktionalitet och som klarar av både  löpande och förebyggande insatser, men även mer direkta och riktade aktiviteter, samt uppföljning. Vid uppstart med Webdoc år 2021 hade Adavio en handfull användare, men verksamheten har nu skalats upp och omfattar ca 30 st

”Det som lockade mest med Webdoc var att man från Carasents sida satsade på ett funktionellt och modernt system för hantering av företagshälsovård. Idag finns det många bra kandidater som kan hantera våra verksamheters behov vad gäller försäkringsmedicin och privat vård men bara ett system som har den funktionaliteten som vi kräver i vår företagshälsovård.”

– Benjamin Avdic, enhetschef, Adavio

Utmaning

Företagshälsovården sticker ut från andra segment då då de i sitt kärnerbjudande vänder sig till företag i stället för privatpersoner. Detta ger en annan kundprofil som i sin tur innebär andra behov.

Samtidigt varierar ofta företagshälsors arbetssätt när det kommer till bland annat prispaketering, tjänsteutbud och arbetssätt, vilket ställer ytterligare krav på journalsystemets upplägg och flexibilitet. Detta gäller även i Adavios fall, och då framförallt i fråga om fakturering, bokföring, boknings- och åtgärdskoder och andra rutiner som varierar mycket från verksamhet till verksamhet, bland annat beroende på vårdutbud eller koncernstruktur.

För de mottagningar som inte är bara är renodlade företagshälsor utan dessutom arbetar med försäkringsmedicinska utredningar och privat vård är det också avgörande att använda journalsystem som fungerar som  helhetslösning, men utan onödig komplexitet.


Lösning

Användare av Webdocs modul för företagshälsa får, vid uppstart, enkel tillgång till en vy i journalsystemet, speciellt framtagen för att möta behoven inom segmentet. Utvecklingsarbetet har skett i nära samverkan med kundgrupp för att fånga upp önskemål om den specifika funktionalitet som verksamheterna behöver i sitt arbete. Detta gäller exempelvis hantering av företag/avdelningar, anställda, samlingsfakturering, patientimport och ekonomiexport.  

Sedan den första utbildningen så har vi haft flera skräddarsydda utbildningsmoment med personal från Webdoc. Varje tillfälle har vi betraktat som väldigt lärorikt och det har funnits en stor tolerans för en stor bredd av frågor som vi har samlat på oss mellan tillfällena.

– Benjamin Avdic, enhetschef, Adavio

Eftersom företagshälsa är ett eget område, med en egen modul är det enklare att göra riktade utvecklingsinsatser allt eftersom behov uppstår hos kunderna, vilket också Adavio haft nytta av:

– Flera problemställningar har åtgärdats redan och där vi inte har kunnat få igenom en ändring av systemet så har Webdocs medarbetare varit frikostiga med sin tid och expertis för att hjälpa oss att kringå de flesta utmaningar, säger Benjamin Avdic, enhetschef på Adavio.

Mycket tid lades också på att lära upp och förmedla kunskap om hur hur systemet bäst kan användas:

–  Vi fick en heldags utbildning av en medarbetare på Webdoc och upplevde den som väldigt lärorik. Därefter övertog vi arbetet internt, utsåg superanvändare som fick rollen att grotta ned sig i funktionerna och hålla i trådarna avseende uppbyggnad av de olika enheterna, fortsätter Benjamin Avdic och lägger till:

– Sedan den första utbildningen så har vi haft flera skräddarsydda utbildningsmoment med personal från Webdoc. Varje tillfälle har vi betraktat som väldigt lärorikt och det har funnits en stor tolerans för en stor bredd av frågor som vi har samlat på oss mellan tillfällena.

Webdoc används idag av både mindre och större kunder inom företagshälsa, och även av vårdgivare med flera verksamhetsområden, och som vill slippa växla mellan olika system i sitt arbete.  

Fler kundhistorier