Webdoc blev helhetslösning för Hermelinen Företagsservice

Företagshälsa

"Webdoc är ett logiskt lätt program som är förberett för att integrera med andra system."

Lisa Morin

Vice VD, Hermelinen Företagsservice

Bakgrund

Hermelinen Företagsservice stöttar företag i arbetet med strategisk företagshälsovård, med målet att ta fram en helhetsbild över hur organisation och medarbetare mår och hitta fram till insatser som kan leda till förbättringar över tid. Arbetet inkluderar många olika kompetenser, alltifrån rehabilitering, psykosociala insatser och friskvård till fysisk arbetsmiljö och utbildningar. En samverkan som anpassas efter företagens specifika behov och utmaningar.

Hermelinen Företagsservice bygger verksamheten på löpande insatser, ofta av systematisk och förebyggande karaktär (planerade insatser), men omfattar även händelsestyrda aktiviteter. Arbetet kräver ett mångfacetterat journalsystem, med funktionalitet som passar många olika kompetenser, och som samtidigt gör det enkelt att följa upp vårdinsatser.

”Webdoc är ett logiskt lätt program som är förberett för att integrera med andra system och som ger en bra helhetslösning för oss som kund. Utvecklarna är måna om att lyssna av och göra oss (kunder) delaktiga i utvecklingen. Det går hela tiden och rätt håll och vi har hela vägen haft ett toppenbra stöd och pedagogisk upplärning. Samtliga har varit engagerade och lyhörda för våra utmaningar och inlärningstid.”

– Lisa Morin, Vice VD, Hermelinen Företagsservice

Bakgrund

Företagshälsovårdens behov skiljer sig från andra segment då då de vänder sig till företag i stället för privatpersoner. Samtidigt varierar företagshälsors arbetssätt när det kommer till bland annat tjänsteutbud och prispaketering, vilket ytterligare ställer krav på journalsystemets upplägg. Till exempel när det kommer till hantering av företag/avdelningar och anställda samt lösningar så som bokningar, fakturering, statistik och liknande.

För de vårdverksamheter som inte är bara är renodlade företagshälsor utan även arbetar med försäkringsmedicinsk utredningsverksamhet och privat vård är det också avgörande att ha ett journalsystem som erbjuder en helhetslösning, utan att riskera krånglig och komplex användning.  


Lösning

Användare av Webdocs modul för företagshälsa får, vid uppstart, enkel tillgång till en vy i journalsystemet, speciellt framtagen för att möta behoven inom segmentet. Utvecklingsarbetet har skett i nära samverkan med kundgrupp för att fånga upp önskemål om den specifika funktionalitet som verksamheterna behöver i sitt arbete. Detta gäller exempelvis hantering av företag/avdelningar, anställda, samlingsfakturering, patientimport och ekonomiexport.  

Webdoc används idag av både mindre och större kunder inom företagshälsa, och även av vårdgivare med flera verksamhetsområden, och som vill slippa växla mellan olika system i sitt arbete.  

Fler kundhistorier