Ökat patientengagemang via digifysiska arbetssätt

Idag vet vi att ett ökat patientengagemang leder till högre följsamhet och därmed bättre behandlingsresultat. Patientens delaktighet är också en påverkansfaktor när det kommer till fördelningen av vårdens resurser. Men, hur skapar man som vårdgivare förutsättningar för ett ökat patienengagemang som gynnar både patienten och verksamheten? Och hur kan digitala tjänster stötta detta arbete?

January 3, 2024

Många möjligheter med digifysiska arbetssätt – men hur funkar det?

Arbetet för att involvera patienten kan ske på olika sätt. Det kan handla om ökad delaktighet i beslut med direkt inverkan på hälsan, som motion och levnadsvanor eller genom att låta patienter bidra med information om sitt mående under behandlingens gång. Att erbjuda digitala tjänster ökar också möjligheten att involvera patienten utan att detta skapar mer arbete för personalen.


Digitala kontaktvägar ökar tillgängligheten – och effektiviteten

Det är numera väl känt att patienter uppskattar att kunna ta kontakt med vården på digital väg, utan onödig väntan i telefonköer och väntrum. Vårdgivare som erbjuder kontaktalternativ som webbtidbok och/eller möjlighet att skicka digitala meddelanden, öppnar med andra ord upp för en bättre tillgänglighet.

Detta bidrar i sin tur direkt till klinikens attraktionskraft och gör det möjligt för verksamheten att spara tid och resurser genom att styra om från administrativt tunga till mer effektiva, automatiserade flöden. Naturligtvis förutsatt att de digitala lösningarna är sömlöst integrerade med övriga system och anpassade till verksamhetens behov.

Många fördelar. Digifysiska arbetsätt kan förbättra er kliniks tillgänglighet, öka effektiviteten och bidra till att patienterna själva engagerar sig i sin vård.

Låt patienten sköta delar av administrationen

Via en webbtidbok, där patienten digitalt hanterar bokning, om- eller avbokning, tar patienten också ett större ansvar för att besöket faktiskt blir av. Andelen uteblivna besök minskar och tid frigörs för kvalificerad vårdpersonal. Tid som istället kan användas för mer värdeskapande uppgifter.

Ett ytterligare område där patienten kan stötta vården är vid överföring av information. I stället för pappersformulär skickas digitala formulär som patienten i lugn och ro kan fylla i inför eller efter ett besök. Genom att använda digitala formulär säkerställs också att all obligatorisk information faktiskt fylls i och det är ofta möjligt att koppla formulären till digitala påminnelser. Är den digitala formulärtjänsten dessutom integrerad i journalsystemet slipper kliniken onödig dubbeldokumentation, samtidigt som svaren direkt journalförs på ett korrekt sätt. Resursbesparande i flera led, sett till tid, kostnader och miljö.

Digitala kanaler innebär även ofta en hög leveranssäkerhet. En naturlig följd av att mottagaren/patienten behöver identifiera sig för att komma åt formuläret, vilket fungerar som kvitto för kliniken som då ser att patienten tagit del av informationen.


Många frågor är smidigare att lösa via säkra meddelanden

Det är lätt att glömma att många av de kontakter som sker fysiskt eller via telefon är av administrativ typ och lika gärna kan hanteras digitalt, exempelvis via en asynkron meddelandetjänst (när man inte chattar i realtid utan kommunicerar mer likt en säker e-post).  Exempel på sådana ärenden är receptförnyelser, egenremisser eller enkäter. När fler kontakter hanteras digitalt ökar även patientens möjligheter att själv göra delar av jobbet, vilket i sin tur minskar den administrativa arbetsbördan för vårdpersonalen. Och har man en tjänst som är fullt integrerad i klinikens journalsystem, kan  delar av eller hela meddelandekonversationen journalföras genom ett enkelt knapptryck.


Hur Webdoc bidrar till effektiv verksamhetsutveckling

Journalsystemet Webdoc erbjuder många möjligheter för vårdgivare som önskar utveckla och effektivisera sina verksamheter med hjälp av digitala tjänster. Vår patient- och kommunikationsplattform Vårdrummet ,som är sömlöst integrerad i Webdoc, ger tillgång till många digitala tjänster som underlättar omställningen till ett mer digitalt arbetssätt. Här ingår bland annat webbtidbok, meddelandetjänster, möjligheten att skicka och ta emot digitala formulär med mera. Därutöver erbjuder vi fler än 80 färdiga integrationer till olika partnertjänster som kan bidra till en bättre systemmiljö för kliniken, stötta olika vårdprocesser eller förbättra patientengagemanget.

Kontakta oss gärna för mer information om vilka integrationer och tilläggstjänster som passar din typ av verksamhet och fler tips om hur du bäst kommer igång!

 

Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev

Tack för din registrering!
Hoppsan! Något gick fel när du försökte fylla i formuläret.

Fler artiklar för dig