Carasent Sverige i samarbete med ImagineCare

ImagineCare, marknadsledande inom egenmonitorering, och Carasent Sverige, utvecklare av journalsystemet Webdoc, ingår ett nytt samarbetsavtal för effektivare vårdhantering hos främst privata vårdgivare. Genom avtalet kan parterna förenkla för vårdpersonal genom att erbjuda sammanhållet digitalt stöd i en allt större del av patientcykeln.

January 12, 2022

Ny integration mellan Webdoc och ImagineCare för en tillgänglig vård

ImagineCares och Carasents lösningar är separerade från varandra och kommer vanligtvis in i olika stadier av vårdcykeln. Genom att integrera dem skapas en digital helhetslösning där vårdpersonalen enklare kan stötta patienten och spara tid såväl på sjukhuset och vårdcentralen som i hemmet. När patientens värden monitoreras löpande från distans och nås direkt i journalsystemet kan förändringar både upptäckas och behandlas i tid.

– Vi tror på en ny vårdmodell som effektiviserar arbetsmetoderna och sätter patienten först. För att nå det behöver vi partners som tror på samma vision och som gör att vi tillsammans kan bidra i större del av vårdkedjan. Ihop med Carasent kan vi göra vården mer tillgänglig och samtidigt spara pengar och tid, det kommer göra skillnad för både vårdgivaren och för patienten, säger Masoud Jadidi, Vice President på ImagineCare.

Såväl egenmonitorering som journalsystem är lösningar som utvecklats för att stärka vården genom digitalisering. Pandemin har påskyndat behoven av den digitala omställningen och fördelarna med den nya tekniken blivit allt tydligare.

– Egenmonitorering är ett viktigt steg i digitaliseringen av vården och ett område där vi tror att både vårdgivare och patienter kan finna stort värde. Vi ser därför fram emot det samarbete vi nu har inlett, som kommer att möjliggöra smidig integration mellan journalsystemet Webdoc och ImagineCares plattform för distansmonitorering, säger Anders Jutback Janerot, Partner Manager på Carasent. Det tekniska arbetet med integrationen mellan ImagineCare och Carasent Sverige är nu påbörjat och förväntas vara tillgängligt för kunder senare under 2022.

Om bolagen:

ImagineCare

ImagineCare erbjuder en marknadsledande plattform för digital hälsomonitorering av patienter, så kallad egenmonitorering. Den datadrivna plattformen skapar förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande egenvård och hjälper patienter med långvariga hälsoutmaningar till ett bättre liv. Med hjälp av ImagineCare kan patienter få ökad kontroll över den egna hälsan och vårdpersonal kan få mer tid över till det som betyder mest – patienterna. Läs mer på imaginecare.com.

Carasent Sverige

Carasent Sverige är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster, utifrån visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Carasent Sverige är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Tack för din registrering!
Hoppsan! Något gick fel när du försökte fylla i formuläret.

Fler artiklar för dig