Carasent Sverige AB tecknar samverkansavtal med Mindler AB

–Samarbetet med Mindler är mycket viktigt för oss och vi ser ett stort värde i att vi är två svenska företag som tillsammans gör en stor satsning på expansion vidare ut i Europa, säger Dennis Höjer, VD, Carasent Sverige AB.

May 28, 2021

Carasent Sverige och Mindler i gemensam satsning

Publicerades ursprungligen 28 maj 2021

Carasent Sverige AB har tecknat samverkansavtal med den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler. Avtalet rör leverans av och samverkanssatsning kring Webdoc X, en skalbar vårdplattform som ska underlätta Mindlers fortsatta expansion i Europa.

– Webdoc X är anpassat för att möta en europeisk marknad med stora behov av digitalisering och kostnadseffektiva lösningar, säger Carasent Sveriges VD Dennis Höjer och konstaterar att avtalet överensstämmer med det egna bolagets ambitioner utanför Sverige och Norden:
–Samarbetet med Mindler är mycket viktigt för oss och vi ser ett stort värde i att vi är två svenska företag som tillsammans gör en stor satsning på expansion vidare ut i Europa.

Webdoc X bygger på samma princip som Webdoc journalsystem, vilket i nuläget används av drygt 500 kliniker i Sverige. Vårdplattformen är liksom förlagan en molnbaserad SaaS-tjänst, men skräddarsydd för att möta de specifika behoven på den internationella marknaden. Plattformen bygger på idén om skalbarhet och att vårdgivaren själv bygger upp systemet med moduler efterhand som behov uppstår eller förändras.

För Mindler som digital vårdaktör med etablering i bland annat Nederländerna och Frankrike, innebär avtalet med Carasent en möjlighet att förhålla sig till olika förutsättningar och marknader inom en och samma plattform, samtidigt som Webdoc X blir en lösning att växa med.

– Vi är glada över samarbetet med Carasent i vår fortsatta expansion och i arbetet med att forma världens bästa vård gällande psykisk hälsa. Plattformen Webdoc X gör det möjligt för oss att anpassa vår digitala vårdlösning för våra patienter och psykologer, säger Magnus Pettersson, Head of International Expansion på Mindler.

Om bolagen:

Carasent Sverige AB
Carasent Sverige är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc som även inkluderar plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Carasent Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.

Mindler AB
Den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler grundades 2018 och har idag 300 anställda psykologer som tillsammans erbjuder vård på över 20 olika språk. Mindlers huvudkontor ligger i Stockholm, men bolaget befinner sig i en internationell expansionsfas och möter just nu efterfrågan på psykologtjänster i både Sverige och Europa.

Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev

Tack för din registrering!
Hoppsan! Något gick fel när du försökte fylla i formuläret.

Fler artiklar för dig