Carasent Sverige AB tecknar avtal med Aleris Sjukvård AB

Avtalet mellan Carasent och Aleris motsvarar ett direkt ordervärde på cirka 1,5 miljoner kronor fördelat på sex kliniker, och ingås med ambitionen att rulla ut Carasents tjänster på fler av koncernens kliniker framöver.

February 4, 2021

Aleris vill effektivisera sina processer med Webdoc

Carasent Sverige AB har tecknat avtal med hälso- och sjukvårdskoncernen Aleris Sjukvård AB om leverans av Webdoc journalsystem, samt tillhörande tjänster.
– Hög säkerhet och stor integrationsförmåga samt gott samarbete med externa parter är något vi uppskattar hos Carasent, säger Niclas Skyttberg,Chief Medical Officer, Aleris.

Avtalet mellan Carasent och Aleris motsvarar ett direkt ordervärde på cirka 1,5 miljoner kronor per år fördelat på sex kliniker, och ingås med ambitionen att rulla ut Carasents tjänster på fler av koncernens kliniker framöver.

Aleris Sjukvård AB befinner sig just nu i en förändringsfas där målet är att digitalisera koncernens verksamheter. Beslutet att teckna avtal med Carasent Sverige bottnar i att journalsystemet Webdoc är en öppen och integrerbar plattform som kan anpassas efter Aleriskoncernens mångsidiga behov.

–Som ett led i Aleris ambition att stärka kvalitet, patientsäkerhet och integritet så inleder vi nu ett samarbete med Carasent kring journalsystemet Webdoc. Aleris mål är att uppdatera verktygen för att förenkla för våra medarbetare och på så sätt skapa nytta för patienter och uppdragsgivare, förtydligar Niclas Skyttberg, Chief Medical Officer, Aleris.

Dennis Höjer, VD på Carasent, håller med om att det är det gemensamma förhållningssättet till skalbarhet och öppenhet som ligger tillgrund för samarbetet:

–Aleris, likt hälso- och sjukvårdsbranschen i övrigt, har ett stort behov av ett ökat digitaliserat flöde och av att kunna öppna upp kommunikationsvägar för patienten, på ett mer automatiserat sätt. Att vi nu går in i samarbete ser vi som en bekräftelse på att Webdoc är ett verktyg som ligger rätt i tiden även för de större vårdkoncernerna och i en bransch där digitaliseringen är nyckeln i mötet med de vårdkrav som Sverige står inför, säger han och fortsätter:

–Vi tror att framtidens huvudsakliga framgångsfaktorer är automation och sömlösa integrationer.I det här fallet gör Webdoc det möjligt för Aleris att digitalisera och därmed effektivisera sina processer.

Om företagen: 

Aleris Sjukvård AB 
Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata specialistvårdsföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård.

Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra tillö kad samhällsnytta genom innovativa och högkvalitativa lösningar som även är grundläggande för den egna verksamheten. Aleriskoncernen i Skandinavien omsätter 7 miljarder SEK och har 5 400 medarbetare. Aleris ägs av Triton.

Carasent Sverige AB
Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, som också inkluderar plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Carasent är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Tack för din registrering!
Hoppsan! Något gick fel när du försökte fylla i formuläret.

Fler artiklar för dig