Capio Ögon väljer Webdoc för smidigare flöden och effektivare arbetssätt

Carasent Sverige AB, utvecklare och leverantör av journalsystemet Webdoc, har ingått avtal med Capio Ögon. Avtalet, som motsvarar 600 tsek i ARR, omfattar nio enheter och sammanlagt ca 150 användare fördelat över regionerna Skåne, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Uppsala och Västernorrland.

May 15, 2024

Carasent Sverige i avtal med Capio Ögon om Webdoc journalsystem

Carasent Sverige AB har tecknat avtal med Capio Ögon om leverans av Webdoc journalsystem, samt tillhörande tjänster, till nio av verksamhetens kliniker. 
– Då Capio Ögon sedan tidigare har Webdoc på flertalet enheter, kändes det väl beprövat och vi visste därför att Webdoc kunde uppfylla många av de krav, önskemål och behov våra verksamheter har, säger Maria Huss, verksamhetsutvecklare, Capio Ögon. 

Capio Ögon erbjuder ögonsjukvård inklusive polikliniska operationer, gråstarr- och synfelskirurgi. I det löpande arbetet har verksamheterna behov av stöd för automatiserad rapportering och fakturering och i januari 2024 togs beslutet att gå vidare med Webdoc som nytt journalsystem, för att möta kraven på ett tillfredsställande sätt.  

Maria Huss, verksamhetsutvecklare, Capio Ögon

– Capio Ögon rapporterar dagligen till Nationella Kataraktregistret och det finns ett stort behov av och tidsbesparingar med automatiserad överföring till detta register, direkt från Webdoc. De verksamheter som är verksamma i Region Västra Götaland behöver också kunna fakturera i enlighet med VGR:s krav på digitalt fakturaflöde, Ivard, säger Maria Huss och fortsätter: 

 – Att möjliggöra arbete i samma journalsystem på samtliga enheter, underlättar även det interna kompetens- och resursutbytet på ett smidigt sätt. 

De enheter som berörs av övergången till Webdoc omfattar ca 150 användare och bedriver ögonsjukvård i regionerna Skåne, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Uppsala och Västernorrland. Införandet av journalsystemet sker klinikvis från början av maj och enligt Maria Huss är målet att landa i resurssmarta arbetssätt och flöden. 

– Förhoppningen är att användarna ska uppleva Webdoc som användarvänligt, smidigt och patientsäkert. Vi uppskattar att de integrationer och lösningar som Webdoc erbjuder ska kunna effektivisera våra arbetssätt och komma alla till gagn, såväl medarbetare, patienter, beställare, ledning och övriga samarbetspartners. 

Andreas Spångberg, försäljningschef på Carasent Sverige AB, konstaterar att avtalet med Capio Ögon är en viktig pusselbit i det redan etablerade samarbetet med Capio och något som öppnar upp för en spännande utveckling inom segmentet för specialiserad ögonsjukvård: 

– Vi är glada för Capio Ögons förnyade förtroende att utöka användandet av Webdoc på fler av deras ögonkliniker. Vi känner oss trygga i värdet som Webdoc genererar för just ögonkliniker och att Capio Ögon, som är en framåtlutad verksamhet med fokus på effektivitet, väljer vår lösning är ett fint kvitto på det. 

 

Om företagen: 

Carasent Sverige AB 

Carasent Sverige säljer och levererar det egenutvecklade och webbaserade journalsystemet Webdoc, samt patientplattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Bolaget har i nuläget drygt 100 anställda på kontoren i Göteborg och Stockholm och är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslo Börs. 

Capio Ögon 

Capio Ögon har varit verksamma i snart 40 år och har stor erfarenhet av att driva ögonsjukvård. Verksamheten sträcker sig över ett flertal olika regioner och omfattar fasta enheter i Göteborg, Trollhättan, Lund, Malmö,Helsingborg, Jönköping, Linköping, Stockholm och Uppsala som totalt har utfört över 500 000 ögonoperationer. 2023 hade Capio Ögon sammanlagt 181 000 patientbesök och ca 270 medarbetare. 

 

  

 

 

 

Vill du hålla dig uppdaterad?

Tack för din registrering!
Hoppsan! Något gick fel när du försökte fylla i formuläret.

Fler artiklar för dig