Att tänka på i valet av tilläggstjänster och integrationer

Det finns många typer av integrationer, tilläggstjänster och tredjepartslösningar som kan kopplas till journalsystem. Vilka som passar din verksamhet beror på era behov, er vårdinriktning och era patientflöden. För att underlätta valet av lösningar för din verksamhet följer här en guide över olika tjänster och hur de kan komma till användning i olika steg av vårdresan.

October 25, 2023

Integrationer – en möjlighet att anpassa ert journalsystem

1. Inför besöket

För en klinik inom till exempel primärvården väger ofta tillgängligheten tungt – det ska vara enkelt för patienterna att kontakta vårdgivaren och komma vidare med besök och eventuell behandling. Som ett komplement till telefonbokningar och drop-in är det då många som väljer att lägga in en webbtidbok på sin hemsida för att patienterna själva ska kunna boka en tid som passar dem. Vid inbokat besök är det också möjligt att ta informationen vidare till patienten via e-kallelse som skickas ut på digital väg och som tydligt visar om patienten öppnat kallelsen eller inte. På så sätt minskas dessutom risken för uteblivna vårdbesök.

Inför ett fysiskt besök är det många vårdgivare som börjat använda sig av asynkrona meddelande- eller chattjänster för att inhämta information från patienten i förväg. På det sättet kan vårdutövaren förbereda sig bättre och anpassa insatserna efter patientens behov samtidigt som verksamhetens resurser fördelas på ett mer effektivt sätt.

Till denna kategori av tjänster hör även digitala blanketter och hälsodeklarationer som per automatik kan skickas ut till patienten för ifyllnad i god tid inför besöket. Bekvämare för patienten, och mindre stress för vårdgivaren som kan förbereda sig i god tid utan att behöva ta värdefull tid av besöket.

2. Under besöket

Under pandemin uppstod ett behov av att lätta på trängseln i vårdens väntrum. Ankomstterminaler eller check in-lösningar med stöd för kortbetalning och Swish blev en mer självklar del av receptionen och samtidigt kom video in som ett komplement till det fysiska vårdbesöket med patienterna. Sedan dess är det många som valt att behålla den digitala modellen i sin verksamhet, mycket eftersom olika patientgrupper föredrar och väljer olika kontaktvägar.  

Om du funderar på att gå vidare med videolösning för din verksamhet så finns det vissa faktorer att väga in i beslutet, innan du väljer tjänst. Bland annat följande:

  • Säkerhet och e-legitimation
    Liksom i alla andra delar av hälso- och sjukvården är det viktigt att tänka på säkerheten när du väljer videoplattform och vid videosamtal bör patienten alltid identifiera sig via till exempel BankID.
  • Betalning
    För smidigast flöde finns det mycket att vinna på att välja en videotjänst som kan kopplas direkt till verksamhetens journalsystem. På det sättet blir det också enkelt att ta betalt för besöket, via faktura eller Swish och vårdgivaren kan utföra samma åtgärder som vid ett fysiskt besök, till exempel skriva/hantera journalanteckningar och recept.  
  • Grupp/flerpartsamtal
    Vilken typ av videolösning som passar er verksamhet varierar beroende på hur era vårdmöten och behov ser ut. Vissa kliniker behöver kunna ha flerpartssamtal, där fler personer än två deltar, så tänk därför på att beskriva era förutsättningar när ni pratar med leverantörer så att ni får tillgång till en plattform som passar er.  

Förutom tilläggstjänster för digitala möten och kommunikation finns det även fördelar att koppla samman journalsystemet med medicintekniska system för mätningar av exempelvis EKG/Spirometri. På så vis blir det enkelt att öppna den integrerade tjänsten och få tillbaka testresultatet direkt i patientens journal.  

Stort utbud. Olika integrationer och tilläggstjänster används i olika steg av vårdresan, och vad som passar er beror på verksamhetstyp och inriktning. Integrationerna kopplas smidigt till ditt journalsystem.

3. Efter besöket

För aktörer inom rehab och andra delar av specialistvården finns det tjänster som underlättar digital uppföljning mellan eller efter besök, ger tillgång till övningsbibliotek (bilder eller video) och andra typer av behandlingsstöd. För dig som önskar minska mängden administration kopplat till diktat så finns även lösningar för exempelvis taligenkänning med anpassning till just ditt verksamhetsområde, oavsett om det är gynekologi, psykiatri eller något annat område.

Verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och uppföljningar är andra områden där integrerade tjänster kan bidra med stora värden, till exempel för att sammanställa data och statistik. På så sätt kan du som vårdgivare få bättre överblick över ert arbete, eventuella förbättringsområden och resursåtgång.

Sammanfattning:
Utbudet av tjänster att integrera med är alltså brett, men för dig som överväger att skala upp ditt journalsystem med nya tilläggstjänster är det bra att först fundera över vad ni inom verksamheten har störst behov av och var det finns störst vinster av att komplettera med digitala lösningar. Sedan är det viktigt att du ställer frågan till er journalleverantör om vilka integrationer som erbjuds. Tänk på att det kan bli kostsamt ifall integrationen behöver byggas särskilt för din verksamhet. Har du ett journalsystem som redan har lösningen på plats, är kostnaden betydligt mindre och du betalar ofta bara för tilläggstjänsten och inte för integrationen.

Vi på Webdoc har 20 års erfarenhet av integrationer och vi erbjuder fler än 60 färdiga integrationslösningar idag. Varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vårt utbud av integrationer, tilläggstjänster eller om du önskar demos av specifika lösningar.  

Du kan också läsa mer om integrationer, och hur de funkar, här!

Fler artiklar för dig