7 vanliga frågor om Webdoc journalsystem

Innan valet av eller byte till ett nytt journalsystem kan det dyka upp en hel del frågetecken. Bra! Vi uppmuntrar alltid noggrannhet i beslutet om systemstöd. Genom åren har vi också noterat vissa frågor som ställs oftare än andra. Dessa hittar ni sammanställda här nedanför, så att ni som potentiella användare av Webdoc journalsystem ska ha ett relevant underlag redan tidigt i processen.

June 20, 2024

FAQ – 7 vanliga frågor om Webdoc journalsystem

1. Hur arbetar ni med informationssäkerhet?

Webdoc är ett molnbaserat journalsystem och som leverantör är vi ansvariga för att upprätthålla säker drift. Er journaldata lagras självklart i Sverige, hos svensk underleverantör. Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och vi tecknar alltid personuppgiftsavtal med kunder.

Webdoc omfattas av det svenska regelverket för Nationella Medicinska Informationssystem (NMI), vilket tagits fram av Läkemedelsverket.

2. Hur arbetar ni med förvaltning och utveckling av systemet?

Webdoc uppdateras löpande, enligt en releasecykel om var tredje vecka. Kundernas behov styr vår prioritering och vår roadmap bygger på tre ben: förvaltning av befintlig funktionalitet, utveckling av ny, mindre funktionalitet och större nysatsningar. Utvecklingen sker i samverkan med användargrupper och nya tjänster pilottestas noggrant innan lansering.

3. Vad kostar systemet?

Vår prismodell baseras på hur mycket patientvolym som passerar genom systemet, antal patientbesök eller antal listade patienter. Vi tar alltså inte betalt för antalet användare i systemet utan har satt vår prismodell i relation till nyttan som systemet skapar. I praktiken innebär detta att en klinik med 2.000 besök/år betalar en grundlicens om ca 2.500 SEK/månad.

4. Varför ska vi välja er? Vad kan ni göra för oss?

Vi hör från våra kunder att de uppskattar att Webdoc är användarvänligt och gör det möjligt att arbeta mer effektivt och hjälpa fler patienter. Många är också särskilt glada för vårt stöd i de olika stegen av användandet, från smidig uppstart, utbildning och uppföljning till kontakt med vår tillgängliga och vårdkunniga supportorganisation. Kunderna anser även att våra många integrationer är av stor betydelse.

Läs gärna mer om våra kunders upplevelse av Webdoc här!

5. Vad har ni för leveranstid?

Från det att ni tar beslut om att välja eller byta till Webdoc och har tecknat ett avtal så är vår generella leveranstid 5 veckor. Däremellan har all förberedelse, utbildning och konfiguration skett så efter den 5:e veckan arbetar er verksamhet skarpt i Webdoc.

Mer information om hur vi arbetar med implementation, införande och utbildning hittar du här!

6. Vad har ni för IT-krav?

Webdoc kräver ingen särskild hårdvara i sig, utöver fungerande dator och skärm, men vissa integrerade system kan innebära särskilda krav. Vi har en del av dessa uppgifter listade i våra IT-krav som vi naturligtvis delar med oss av vid behov. Hör gärna av er!

7. Har ni någon demomiljö där vi kan testa systemet?

Vi förstår att man som potentiell användare vill testa systemet men vår övertygelse är att slutresultatet gynnas av att Webdoc förbereds innan nya användare släpps in i miljön. Därför har vi heller inget generellt testsystem utan ger guidade visningar av systemet, anpassade efter era förutsättningar och verksamhetens profil.

Om du inte hittar svaren du söker i denna FAQ:n är du varmt välkommen att höra av dig till oss! Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla och implementera journalsystem samt andra digitala tjänster för vården och vet värdet av ett systemstöd som matchar verksamhetens förutsättningar. Idag används Webdoc av över 700 kliniker runt om i Sverige, alla med olika behovsbild utifrån segment, patientunderlag och storlek.

Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev

Tack för din registrering!
Hoppsan! Något gick fel när du försökte fylla i formuläret.

Fler artiklar för dig