Ta emot och hantera remisser. Utan krångel.

Nu erbjuder vi en smidig lösning för specialistkliniker i Region Stockholm som vill hantera inkommande, digitala konsultationsremisser via TakeCare direkt i journalsystemet Webdoc. Ett utmärkt alternativ för er som vill kunna ta emot, bekräfta och besvara konsultationsremisser digitalt från remittenter i Stockholmsregionen – i ett och samma system.

Lösningen riktar sig till specialistkliniker med vårdavtal i Stockholm.

Meeting with patient

Webdoc – smart och skalbart journalsystem för privata vårdgivare

Ikon ring med plustecken

Konfigurerbart och flexibelt

Webdoc har en gedigen grundfunktionalitet och kan enkelt kopplas till olika integrationer och tilläggstjänster. Enkelt och skalbart, efter dina behov.

Ikon person i nätverk

Kundnära och vårdkunniga

Våra medarbetare kommer från vården och vet värdet av anpassade utbildningar, uppstarter och support. Webdoc utvecklas också i samverkan med vårdgivare.

Ikon moln med person till höger

Slipp IT-problem

Webdoc är enkelt att komma igång med, utan installationer eller IT-anpassningar. Systemet bygger på användarvänliga och vårdanpassade flöden och är en webbaserad SaaS-tjänst.

ikon journalsida med ett hjärta nere till höger

System för många behov och avtal

Oavsett om er verksamhet är ansluten till vårdvalet eller om ni erbjuder försäkrings- eller privat vård är Webdoc anpassat för era förutsättningar.

ikon checklista

Stöttar verksamheten och frigör resurser

Webdoc underlättar arbetsmiljön för dina medarbetare och minskar onödig administration, tack vare funktionalitet och tjänster för hela patientresan.

ikon lås

Säkert och med stöd för nationella krav

Systemet är utformat för att lösa behoven av fakturering, ekonomi, rapportering och säker patientkommunikation och tillgänglighet, även på digital väg.

Remisshantering med ett klick

Hur funkar det då? Med en enkel synkning flyttas inkommande konsultationsremisser in från TakeCare till Webdoc journalsystem. Den elektroniska Remissen bedöms, bekräftas och besvaras direkt från Webdoc och synkas sedan tillbaka till TakeCare.

Jag vill veta mer
Happy female dr outside

Effektiv och automatisk hantering av remisser – i ett och samma system

Mindre krångel

Användande av vår lösning för elektroniskt inkommande konsultationsremisser minimerar manuell administration och omständliga arbetsflöden som sträcker sig över flera system.

Enkel synkning mellan systemen

Ökad tillgänglighet för patienten

Ta emot, bekräfta & besvara

Patientsäkert

Effektiva flöden och automatiserad remisshantering minskar risken för att information faller bort längs med vägen och gör det lättare för mottagningen att optimera sina processer.

Ökad patientsäkerhet

Rätt information, i rätt tid

Direkt koppling till Webdoc

Smidig uppföljning

Tjänsten elektroniskt inkommande konsultationsremisser underlättar hanteringen av remisser för privata vårdgivare, kliniker med vårdavtal och som bedriver försäkringsvård.

Bätte informationssäkerhet

Kortare ledtider

Lägre administrativa kostnader

Prata med en av våra experter

Vi hjälper dig fram till en lösning som passar din verksamhet och svarar på frågorna som dyker upp längs med vägen.

Engagerat stöd hela vägen

Enkelt att komma igång

Utbildning & support

Emilia Woisin

Säljare