Mindre krångel.
Mer vård.

Användarvänligt och skalbart journalsystem med stöd för hela patientresan – för en vård utan onödig administration.

Ett smart journalsystem för effektiv vård

Intuitivt, skalbart och utan krångel. Så att ni får mer tid för era patienter.

health care staff in hallway
Fler än 700 kliniker använder Webdoc
CapioAlerisCapioAlerisCapioAleris
Ikon ring med plustecken

Konfigurerbart och flexibelt

Webdoc har en gedigen grundfunktionalitet och kan enkelt kopplas till olika integrationer och tilläggstjänster. Enkelt och skalbart, efter dina behov.

Ikon person i nätverk

Kundnära och vårdkunniga

Våra medarbetare kommer från vården och vet värdet av anpassade utbildningar, uppstarter och support. Webdoc utvecklas också i samverkan med vårdgivare.

Ikon moln med person till höger

Slipp IT-problem och krångel

Webdoc är enkelt att komma igång med, utan installationer eller IT-anpassningar. Systemet bygger på användarvänliga och vårdanpassade flöden och är en webbaserad SaaS-tjänst.

ikon journalsida med ett hjärta nere till höger

System för många behov och avtal

Oavsett om er verksamhet är ansluten till vårdvalet eller om ni erbjuder försäkrings- eller privat vård är Webdoc anpassat för era förutsättningar.

ikon checklista

Stöttar verksamheten och frigör resurser

Webdoc underlättar arbetsmiljön för dina medarbetare och minskar onödig administration, tack vare funktionalitet och tjänster för hela patientresan.

ikon lås

Säkert och med stöd för nationella krav

Systemet är utformat för att lösa behoven av fakturering, ekonomi, rapportering och säker patientkommunikation och tillgänglighet, även på digital väg.

Webdoc är ett journalsystem speciellt anpassat för, och utvecklat i samverkan med, privata vårdgivare. Systemet stöttar olika ersättningsmodeller och avtalstyper och ger sömlös tillgång till en stor bredd av funktioner för vårdens specifika behov. Dessutom är det enkelt att komma i gång med.

Smart. Skalbart. Helt utan krångel, så att ni får mer tid för era patienter.

Ett journalsystem för privata vårdgivare

Sömlöst ekosystem av integrerade tjänster

Vår integrationsmodell skapar förutsättningar för effektivt kliniskt arbete, smidiga vårdflöden och minimerad administration. Från första kontakt med patienten via bedömning, behandling och uppföljning till avslutat ärende. Allt genom smidig åtkomst till över 80 färdiga integrationer, direkt från Webdoc, och API:er för maximal flexibilitet.

Mer om våra integrationer

Journalsystem

Minimerad administration och optimerade arbetsflöden – från start till mål. För vårdgivare med behov av en helhetslösning som underlättar patientmöten, kvalitets- och vårduppföljning samt verksamhetsutveckling.

Utformat efter vårdens behov

Stöttar hela patientresan

Stort utbud av integrationer

Patientplattform

Stärkt tillgänglighet, patientengagemang via digifysiska arbetssätt och tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Säker och nära vård efter patientens önskemål och behov – via digitala tjänster.

Förenklad uppföljning av patienter

Patientsamverkan och flexibilitet

Färre uteblivna besök

Leverans

Vårt erbjudande handlar om att följa användarna ut i verkligheten och att finnas nära till hands i alla led – från utbildning, uppstart till support och uppföljning. Alltid engagerat och med vården i fokus.

Utbildning & leverans med vårdkunnig personal

Kostnadsfri, tillgänglig support

Kundvård & uppföljning

Affordable pricing, for every stage of your practice

How many patients do you have yearly?

1000

patients

Contact us

for custom pricing

Clinic without
doctors
From
00
kr/m
Contact us for a quote
Essential Clinic Operations:
Streamline your workflow - perfect for non-medical operations.
Journal system functionality
Contact usBook demo
Clinic with
doctors
From
00
kr/m
Contact us for a quote
Enhanced Medical Support
Essential tools for professionals
Journal system functionality
E-recept & Labportalen
Contact usBook demo
Maxad
From
00
kr/m
Contact us for a quote
Complete Clinic Automation
Experience a fully automated suite from booking to post-care, designed to minimise administration.
Journal system functionality
E-recept
Labportalen
Entire patient-journey automated
Contact usBook demo
All packages include
Vårdrummet Addon
Expand all

Making Administration Work from Tedious to Effortless

Let Vårdrummet streamline administrative tasks with the help of your patients, allowing you to focus on what truly matters—providing exceptional patient care.
1. Simpler bookings

Webdoc sends automatic reminders and allows patients to book appointments online, freeing up caregiver time.

2. Automated health declarations

Patients fill out health declarations online, and data is automatically entered into Webdoc

3. Digital checkins & payments

Patients check in and pay digitally, reducing in-person administrative tasks.

4. Automated journal updates

The system automatically updates patient journals during consultations.

5. Automated lab referrals & follow ups

Lab referrals are sent and tracked automatically, streamlining the process.

6. Automated invoicing

Invoices to the insurance, region and company are automatically sent out - freeing caregiver time

01
Manual bookings

Webdoc sends automatic reminders and allows patients to book appointments online, freeing up caregiver time.

02
Physical manual forms

Patients fill out health declarations online, and data is automatically entered into Webdoc

03
Manual checkins and payments

Patients check in and pay digitally, reducing in-person administrative tasks.

04
Manual journaling

The system automatically updates patient journals during consultations.

05
Manual lab referrals

Lab referrals are sent and tracked automatically, streamlining the process.

06
Time consuming invoices

Invoices to the insurance, region and company are automatically sent out - freeing caregiver time

How does Vårdrummet compare to traditional systems?

Empower your hospital caregivers to prioritise actions that deliver the greatest impact.
01
Automated Scheduling
Patients book online
Auto confirmations & reminders sent
Reduces workload for care givers
02
Digital Check-in and Data Collection
Patients checkin digitally via mobile
Online forms ensure accuracy
Payments processed electronically
03
Automated Consultation & Followup
Patient records updated automatically
Electronic lab referrals sent instantly
Automated follow-ups ensure continuity of care
Caregivers focus more on patient care
Old manual systems
01
Manual Scheduling
Caregivers spend time handling calls
Manual reminders are prone to errors
High administrative burden
02
Manual Check-in and Data Collection
Patients wait in line to checkin
Paper forms can lead to data entry errors
Manual payment processing is slow
Delays and inefficiencies in patient flow
03
Consultation & Followup
Caregivers spend time on manual documentation
Manual lab referrals are time consuming
Risk of missed follow ups
Limited time for direct patient care

How does Vårdrummet compare to traditional systems?

Empower your hospital caregivers to prioritise actions that deliver the greatest impact.
01
Automated Scheduling
Patients book online
Auto confirmations & reminders sent
Reduces workload for care givers
02
Digital Check-in and Data Collection
Patients checkin digitally via mobile
Online forms ensure accuracy
Payments processed electronically
03
Automated Consultation & Followup
Patient records updated automatically
Electronic lab referrals sent instantly
Automated follow-ups ensure continuity of care
Caregivers focus more on patient care
Old manual systems
01
Manual Scheduling
Caregivers spend time handling calls
Manual reminders are prone to errors
High administrative burden
02
Manual Check-in and Data Collection
Patients wait in line to checkin
Paper forms can lead to data entry errors
Manual payment processing is slow
Delays and inefficiencies in patient flow
03
Consultation & Followup
Caregivers spend time on manual documentation
Manual lab referrals are time consuming
Risk of missed follow ups
Limited time for direct patient care

See Vårdrummet in action today

Discover how Webdoc's "Vårdrummet" addon can streamline your caregiving process and free up your valuable time.

Engagerat stöd hela vägen

Enkelt att komma igång

Utbildning & support

Emilia Woisin

Säljare